"/> НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ 45 АЖ АХУЙ НЭГЖИД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ 45 АЖ АХУЙ НЭГЖИД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

2020 оны 03 сарын 22-ны 19:00 цагаас 00:00 цаг хүртэл Нийслэлийн Засаг даргын А/223, Налайх дүүргийн Засаг даргын А/65 дугаартай захирамжуудын хэрэгжилтэнд нийт 4 хорооны нутаг дэвсгэрт 45 аж ахуйн нэгж, шөнийн хяналт шалгалт хийгдлээ. Зөрчил илэрсэн 2 аж ахуйн нэгжид зөрчлийн хэрэг нээж, шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явууллаа.