"/> ИРГЭНЭЭС ИРСЭН ГОМДЛЫН ДАГУУ ЗООГИЙН ГАЗАРТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАНГАЛТГҮЙ ТАВИГДСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

ИРГЭНЭЭС ИРСЭН ГОМДЛЫН ДАГУУ ЗООГИЙН ГАЗАРТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАНГАЛТГҮЙ ТАВИГДСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

Иргэний ирүүлсэн гомдлын дагуу Cүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороонд байрлах “Мастер фүүдс” ХХК-ны Берлин зоогийн  үйл ажиллагаанд 2020 оны 03 дүгээр сарын 20-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтаар хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хангалтгүй тавьж ажилладаг зөрчлийг илрүүлэн Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу шийтгэл ноогдуулан, зөрчил арилгуулах талаар албан даалгавар хүргүүлэн ажиллалаа.