"/> ОХУ-ААС ИРСЭН АЧАА ТЭЭВРИЙГ АРИУТГАН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЖ БАЙНА

ОХУ-ААС ИРСЭН АЧАА ТЭЭВРИЙГ АРИУТГАН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЖ БАЙНА

Яг одоо Техник импорт дахь Гаалийн хяналтын бүсэд Мэргэжлийн хяналт, Гаалийн байгууллага, цагдаа, эмнэлгийн баг, Ти Ай Ложистик компаниуд хамтран ОХУ-аас ирж буй ачаа, тээврийн хэрэгслийг хүлээж авах, халдваргүйжүүлэх, тусгаарлах тусгай үйл ажиллагаа явуулж байна. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд Монголын жолооч нарыг тусгаарлаж, гадаадын жолооч нарыг машинаас нь буулгахгүйгээр буцаах юм.