"/> ХАЛДВАРЫН ҮЕД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХЭРХЭН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХАЛДВАРЫН ҮЕД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХЭРХЭН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвд Шинэ коронавирус”-ийн халдварын үед эмнэлгийн байгууллага хэрхэн ажиллах “Коронавирусийн сэжигтэй хүнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ”, “Халдвар хамгааллын дэглэм”, “Тусгаарлах өрөөний зохион байгуулалт” сэдэвт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, “Хамгаалах хувцас хэрэгслийг зөв өмсөх, тайлах дараалал” дадлага, сургуулилт хийж ажиллалаа.