"/> ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭН ҮЕД БОЛЗОШГҮЙ ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭН ҮЕД БОЛЗОШГҮЙ ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Баянзүрх эмнэлэг ХХК-тай хамтран Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэг дээр Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед шинэ коронавирусийн (COVID-19) болзошгүй халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, мэдлэг дадлыг бэхжүүлэх дадлага сургуулилтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа.