"/> ИЛ ЗАДГАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗОРИУЛАЛТЫН ЦЭГЭЭС БУСАД ГАЗАРТ ХАЯСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЛАА

ИЛ ЗАДГАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗОРИУЛАЛТЫН ЦЭГЭЭС БУСАД ГАЗАРТ ХАЯСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЛАА

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, “Бэрэн Групп”, “Монис Урбан Девелопмент” ХХК-ийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн газарт үүссэн хог хаягдал, хогийн цэгийн байдалд хяналт шалгалт хийлээ.

         Шалгалтаар ил задгай хог хаягдлыг зориулалтын цэгээс бусад газарт хаясан  зөрчлийг илрүүлж Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгууль ногдуулж, зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 14/05, 14/06 дугаартай албан даалгавар хүргүүлж биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.