"/> ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ний өдөр боллоо.
Хуралдааныг НМХГ-ын дэд дарга С.Даваасүрэн удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг шинэчлэх хүрээнд хүргүүлэх санал-ын тухай