"/> ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД АГУУЛАГДАХ ХИМИЙН ХОРТОЙ НЭГДЭЛҮҮД