"/> ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМОНД АГУУЛАГДАХ ХИМИЙН ХОРТОЙ БОДИСУУД