"/> БИДНИЙ ХАЯСАН ХОГ ХАЯГДАЛ ХЭЗЭЭ БҮРЭН УСТДАГ ВЭ