"/> ГЕНИЙН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮЙИГ ХЭРХЭН ТАНИХ ВЭ