"/> НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДЛАА

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын нийт албан хаагчдад зориулсан ээлжит “Мэдээллийн цаг” 2019 оны 12 дүгээр сарын 10-ны өдөр  “Тэнгис” кино театрын Их танхимд зохион байгуулагдлаа.

 Мэдээллийн цагийн хөтөлбөрийн дагуу Нийслэлийн Прокурорын газрын Хэлтсийн дарга Н.Энхтуяа “ Албаны сахилга хариуцлагыг сайжруулах, хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр, Нийслэлийн Прокурорын газрын Хяналтын прокурор Б.Чинзориг “Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, түүнд тавих прокурорын хяналтын аргачилсан зааварт орсон нэмэлт, өөрчлөлт болон албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал ” сэдвээр мөн Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын Хэрэг эрхлэх газрын Сургалт судалгааны төвийн багш Г.Оюунболд “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенци болон МУ-ын нэгдэн орсон, албан ёсоор нийтлэгдсэн олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэгжүүлэх, эрүү шүүлт тулгах, эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх ” сэдвээр тус, тус нийт албан хаагдчдад сургалт мэдээлэл өглөө.