"/> ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХУРАЛДААН

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаа дугаар хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо.
Хуралдааныг НМХГ-ын дэд дарга Б.Батшагай удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 6 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Нийслэлийн  ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Гуравдугаар асуудал:

Шинээр баригдаж байгаа барилгуудын угсралтын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Дөрөвдүгээр асуудал:

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглалт, угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Тавдугаар асуудал:

Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Зургаадугаар асуудал:

Хайрга, дайрга ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга


Хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 24 -ны өдрийн 10:00 цагт эхлэв