"/> АГААР МАНДЛЫГ БОХИРДУУЛАГЧ, ТЭДГЭЭРИЙН ЭХ ҮҮСВЭР