ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДӨРӨВ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандөрөв дүгээр хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгчдэд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Өргөх механизмын угсралт, засвар үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга