"/> СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЛОО

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЛОО

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр тус дүүргийн 5 дугаар хороо, Тарвалин хотхоны 46-в байрны 1 дүгээр давхарт байрлах цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд  сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн зөрчил илэрсэн тул дээрх цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоолоо.

Зөвшөөрөлгүй цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн шийтгэлийн арга хэмжээ ногдуулан, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулах албан даалгавар хүргүүллээ.