"/> СУРАГЧДААС ХУУЛЬ БУСААР ТӨЛБӨР ХУРААМЖ АВСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖ БАЙНА

СУРАГЧДААС ХУУЛЬ БУСААР ТӨЛБӨР ХУРААМЖ АВСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖ БАЙНА

ХУД 13-р хороо Шувуун фабрикт 26-р сургуулийн 1-5 ангийн бүх хүүхдүүдэд 40.000, 6-12 ангийн бүх хүүхдүүдэд 57,000 төгрөгөөр сургуулийн захиргаа заавал ав гээд чанар материал муу биеийн тамирын хувцас шахаад байна гэх гомдол мэдээллийн дагуу хяналт шалгалт хийгдлээ.

           Шалгалтаар тус сургууль нь сурагчийн биеийн тамирын хувцсыг жигдрүүлэх  зорилгоор “Гэрэлт Наран Гэрэлт” ХХК-тай гэрээ хийж,  худалдан борлуулж байсан нь тогтоогдлоо.  Тус компани нь 26 дугаар сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 297 хүүхдэд 40.000 төгрөгөөр, 6-9 дүгээр ангийн 170 хүүхдэд 45.000 төгрөгөөр биеийн тамирын хувцас зээлээр өгч, 9 дүгээр сарын 12-ны байдлаар нийт 69 хүүхдээс мөнгийг нь  авсан байна. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.