“ИРГЭН БҮРТ – ЭРҮҮЛ ХҮНС” УРИАН ДОР “АЮУЛГҮЙ ХҮНС” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХАРХОРИН ХҮРЭЭ ХХК-ИЙН ХАРХОРИН ХУДАЛДААНЫ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ, ТҮРГЭВЧИЛСЭН ШИНЖИЛГЭЭ, БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА