ХҮНСНИЙ ЧАНАР, СТАНДАРТЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын /ахлах/ байцаагчдад Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулиуд, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газарт тавигдах шаардлага MNS 4946: 2019 стандартыг сурталчлан таниулах, цаашид хяналт шалгалтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч, тулгамдаж буй асуудлын талаар санал солилцсон үр дүнтэй сургалт боллоо.