"/> АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТЫН ТООН МЭДЭЭ /2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛЫН БАЙДЛААР/