"/> АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ЖУРАМ ЗӨРЧСӨН АЙЛЫН ЗУУХ, ЯНДАНГ БУУЛГАЛАА

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ЖУРАМ ЗӨРЧСӨН АЙЛЫН ЗУУХ, ЯНДАНГ БУУЛГАЛАА

Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороонд оршин суух иргэн П.Даваахүү Агаарын чанарыг сайжруулах 4 дүгээр бүсэд халаалтын зуух ашиглаж байсан тул Монгол Улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмыг танилцуулан зуухыг газар дээр нь буулгаж, цахилгаанд шилжүүлж бүсийн журмыг мөрдөж ажиллах талаар зөвлөмж хүргэж ажиллалаа.