"/> ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ГОО ЗАСЛЫН СУВИЛАГЧГҮЙГЭЭР ЭМЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ЗӨРЧЛҮҮД ИХЭЭР ИЛЭРЧ БАЙНА

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ГОО ЗАСЛЫН СУВИЛАГЧГҮЙГЭЭР ЭМЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ЗӨРЧЛҮҮД ИХЭЭР ИЛЭРЧ БАЙНА

             Иргэний гомдлын дагуу БГД 2 дугаар хороонд байрлах  иргэн Б.О-ийн  “Salon & Studio” гоо сайхны газарт   хамтарсан хяналт шалгалт хийгдлээ.Шалгалтаар  тус газар нь эмчилгээний гоо заслын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй, арьс гоо заслын мэргэжлийн эмчгүй, орон тооны эмчилгээний гоо заслын сувилагчгүйгээр батга эмчилгээ, эхэсийн тарилга, чих цоолох, хөмсөг шивэх үйлчилгээг хийж байсан ба шивээсчин Б.Г нь иргэнд хөмсөг шивэх үйлчилгээ үзүүлэхдээ Арьс, эмчилгээний гоо заслын оношилгоо эмчилгээний түгээмэл  үйлдлийн ямар стандарт мөрдөж, шивээс хийсэн нь тодорхойгүй, үйлчилгээ үзүүлсэн үйлчлүүлэгч нарт үзлэгийн бүртгэл хөтөлдөггүй, хийсэн үйлдлийг баримтжуулдаггүй, үйлчлүүлэгчийн нэр хаяг болон мөнгө хураасан баримт бичиг байхгүй зэрэг зөрчил илэрсэн. Иймд илэрсэн зөрчлийг үндэслэн ЗТХ-ийн 6.7.1 дэх заалтаар шийтгэл ногдуулж, хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж ажиллалаа.