ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВ НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын Дэд дарга С.Даваасүрэн удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Ноос ноолуур, өлөн боловсруулах үйлдвэрүүд болон бохир ус цэвэрлэх байгууламжид хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Усны үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга