ЭМИЙН ХАЯГЛАЛТ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАХГҮЙ БАЙНА

16 -р хорооллын 1-р байрны нэгдүгээр зэрэглэлийн Нахиа эмийн санд хяналт шалгалт хийгдлээ.Шалгалтаар эмийн сангийн дотуур бэлдмэлийн хаяг шошго нь эмийн хаяглалт, тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага хангахгүй, хаяг шошгоны зөрчилтэй, хөндлөнгийн лабораторид шинжлүүлдэггүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ.
Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу шалган шийдвэрлэж байна.