ШИНЭЭР СУУРИЛУУЛСАН РЕНТГЕН АППАРАТУУДАД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Шүдний дэлгэмэл болон гавлын хажуугийн рентген зураг авдаг суурин рентген аппаратуудыг шинээр суурилуулсан “Хатагтай” ХХК, “Удвал медикал групп” ХХК-ийн шүдний эмнэлгүүдийн рентген кабинетын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалтай танилцаж, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/113 тоот удирдамжийн дагуу ажлын байранд цацрагийн хэмжилт, цацрагийн аюулгүйн үнэлгээг хийж, баталгаажуулан, байгууллагын удирдлагад цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.