“АЮУЛГҮЙ ХҮНС” АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАЯЛАГ УНДРАА ХУДАЛДААНЫ ТӨВД ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС