“ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТАНИУЛАХ ӨДӨР”-ИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх талаар гарсан Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2011 оны 21 дүгээр зарлиг, Засгийн газрын 2011 оны 118, 2015 оны 416, 2016 оны 282 дугаар тогтоолуудын дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны 16 цагт орон даяар зарлан мэдээлэх дохио өгөхөд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 241 албан хаагч бэлэн байдлыг хангуулж, гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу ажиллав.