ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 14-Р ХОРОО ӨЛЗИЙТИЙН АТШН ТОВЧООНД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

МХЕГ-ын 2017 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 01/36 тоот “мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл баталгаажилтанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” удирдамжийн хүрээнд ХУД-ийн 14 дүгээр хороо, Өлзийтийн АТШН Товчоо зөрчилгүй хэвийн ажиллаж байна.

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС