ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ӨДӨРЛӨГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ӨДӨРЛӨГ БЗД-ИЙН 28 ХОРООНД 10-13 ЦАГ ХҮРТЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА