ЗОЧИД БУУДЛУУДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын баталсан 02-01/217 тоот удирдамжийн дагуу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах зочид буудлуудад 2019 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна.Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.