АТТЕСТАЧЛАЛЫН ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/76 дугаар тушаалын дагуу согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад аттестачилалын шалгалт явуулж байна.

  Хяналт шалгалт 2019 оны 05 дугаар сарын 15 өдрийн байдлаар 83 аж ахуй нэгж хамрагдсан бөгөөд хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Аттестачлалд хамрагдсан ААН төлөөлөлд 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж ажиллажээ.