"/> ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ДАРХАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ДАРХАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА

2019 оны 04 сарын 19 ний өдөр Чингэлтэй Дүүргийн 1- хороо, Мөнгөн завьяа дэлгүүрт Хяналт шалгалт хийх явцад Мин хуа ХХК нь эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр Дарханы үйл  ажиллагаа эрхэлж  байсан тул мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, Зөрчлийн Тухай  хуулийн 5.11 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтын дагуу  шийтгэвэр ногдуулж барагдууллаа гэж. Чингэлтэй дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс мэдээллээ