МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮР АШИГЛАЖ, ХАДГАЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсээс нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулан, цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна. 

  • ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ  /2018 он/

  • ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ  /2019 он 1-р улирал/

  • ИМПОРТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ  /2019 он 1-р улирал/