НМХГ-ААС 2019 ОНЫ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ

 ЖАГСААЛТЫГ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ БОЛ ШААРДЛАГАТАЙ ЧИГЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ ДЭЭР ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ 

  1. Авто замын хяналт                                                              11. Авто тээвэрийн хяналт 
  2. Харилцаа холбооны хяналт                                              12. Хэмжил зүйн хяналт
  3. Эрчим хүчний хяналт                                                         13. Нийгмийн хамгааллын хяналт
  4. Хөдөлмөрийн хяналт                                                         14. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт
  5. Байгаль орчны хяналт                                                       15. Газар, геодези, зураг зүйн хяналт
  6. Геологи, уул уурхайн хяналт                                          16. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт
  7. Эмчилгээний чанарын хяналт                                         17. Эм, биобэлдмэлийн хяналт
  8. Боловсролын хяналт                                                          18. Мал эмнэлгийн хяналт
  9. Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт                19. Барилгын техникийн хяналт
  10. Хүнсний чанар, стандартын хяналт                               20. Цөмийн болон цацрагийн хяналт