МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН 253 ДУГААР ТУШААЛ / ХЭМЖИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН ҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ/

ЭРҮҮЛ АХУЙН НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, 253-Р ТУШААЛ ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ