“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХХК-НЫ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ДЭГЛЭМД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

“Түмэн шувуут” ХХК нь ОХУ-ын “Свердловскийн” шувууны аж ахуйгаас үржлийн өндөг импортоор оруулж ирсэнтэй холбогдуулан Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчид хорио цээрийн дэглэмд хяналт тавин ажиллаж байна.