ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН, ХҮЛЭЭН АВАХАД, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн, хүлээн авах, түргэн, яаралтай тусламжийн тасгийн бэлэн байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.