СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/02 тоот удирдамжийн дагуу худалдааны үйлчилгээний төв, дэлгүүр, цайны газар, хүнсний үйлдвэрүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтын явцад “Буурал сутай” ХХК-ний “Хорооолол” захад хүнсэнд хэрэглэх хугацаа нь дууссан хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалж байсныг хураан авч, Зөрчлийн тухай хуулийн 6.15 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтын дагуу торгуулийн арга хэмжээ аван мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна.
Иргэдэд худалдан авч буй хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлэсэн он сар, өдөр, үйлдвэрийн хаяг, хадгалах нөхцөл зэрэг шошгын мэдээлэлтэй сайн танилцаж худалдан авалт хийхийг зөвлөж байна.