НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭЭР УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Т.Өсөхбаяр, МХЕГ-ын дарга Н.Цагаанхүү нарын хамтран баталсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн улсын үзлэгийг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг батлагдаж, өнгөрч буй 7 хоногт хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг хамруулан үзлэг шалгалтыг эхлүүлж, хяналт шалгалт үргэлжилж байна.