ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжид хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал:

Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

                                          Хуралдаан 2018 оны 11 дугаар сарын 01 -ны өдрийн 10:00 цагт эхлэв

Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжид хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Дуламрагчаа танилцууллаа 

                                                      Аж ахуй, нэгж байгууллагын төлөөлөл 

Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Байгаль орчны хяналтын улсын  байцаагч Д.Сонин-Эрдэнэ танилцууллаа 

 

 

 

 

                                                             НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР