ИРГЭДЭЭС СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА АВАХ САНАЛ АСУУЛГА

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн зүгээс өгөх үнэлэмж, сэтгэл ханамжийн байдал, үр дүнг тодорхойлох зорилгоор явуулдаг судалгааг 2018 онд мөн явуулж байна. Та бүгдийн үнэтэй санал зөвлөгөө, үнэлэлт дүгнэлт биднийг ажлаа улам сайжруулж, төрийн үйлчилгээ хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай, чанартай хүрэхэд нөлөөлөх болно. 

Та ЭНД ДАРЖ сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцоно уу