ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЛОО

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлах Сөдөөхэй цэцэрлэг нь сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн 9.1.5 дахь заалтыг үндэслэн үүсгэн байгуулагч Ш.Эрдэнэхүүд шийтгэлийн арга хэмжээ тооцон, Сөдөөхэй цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг Дүүргийн прокурорын газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор зогсоолоо.