ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ӨЛЗИЙТИЙН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Улсын Онцгой комиссын 02 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлж, Шүлхий өвчин бүртгэгдсэн аймгийн нутаг дэвсгэрээс Нийслэл хот руу орох малын шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосны дагуу тус товчоогоор нэвтрэх гэсэн 3-н тээврийн хэрэгсэл бүхий 400 амьд хонийг буцаан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

БОГУУХ-ийн УАБ Г.Бат Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Г.Бат