АРЬС ШИР, НООС НООЛУУР, ГАР УРЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус уулзалтаар Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвтөй хамтран Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Агаарын тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийн талаар зөвлөмж мэдээлэл өгч, сургалт хийж ажиллалаа.

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч М.Мөнгөнчимэг