ИРГЭН БҮРТ ЭРҮҮЛ ХҮНС

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зарласан “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд МХЕГ-аас гаргасан посторийг 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн  Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчид тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, хоол үйлдвэрлэл эрхлэж буй 45 аж ахуй нэгжид тараан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.