“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ, БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НМХГ-ын ХУД дэх МХХ-ээс Хүнсний аюулгүй байдал-Иргэн таны төлөө сарын аяны хүрээнд ХУД-ийн Прокурорын газартай хамтран “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг Оргил Хүнс ХХК, ДЦС-3 албан хаагчдын дунд зохион байгууллаа. Сургалтанд хамтран оролцсон ХУД-ийн Прокурорын газар, Цагдаагийн 1-р хэлтсийн албан тушаалтнуудад талархал илэрхийлье.