ХУВИАРАА ГАХАЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд оршин суугч иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу хувиараа гахайн аж ахуй эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, аж ахуйд ариутгал, халдваргүйтгэл хийлгэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч М.Цэвэлмаа