ГҮНИЙ ХУДАГУУДАД ШИНЖИЛГЭЭТЭЙ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын А/280 тоот захирамжийн хүрээнд 2, 5, 8, 13 дугаар хороонд ХУД дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга ахлан, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нартай хамтран гүний худаг, уст цэгийг нэгдсэн тооллогод хамруулан нийтэд үйлчилж буй гүний худгийн уснаас дээж авч МХЕГ–ын ХАБҮЛЛ-д хими, нян судлалын шинжилгээнд хамруулан ажиллаж байна.

Мэдээ бэлтгэсэн Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Э.Дашмаа