АГААРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ДҮРЭМ ЖУРМЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НМХГ-ЫН Агаарын чанарын хяналтын хэлтэс, Хан–Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.Тус сургалтын зорилго нь  Агаарын тухай хууль болон холбогдох дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Зуух, даралтад савны аюулгүй ажиллагаа, Агаарын бохирдол, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь зэрэг сэдвээр ойлголт өгөх зорилготой юм. Агаар бохирдуулагч томоохон суурин эх үүсвэр ашиглагч 28 аж ахуйн нэгжийн 85 галч, машинчдад сургалтанд хамрагдлаа.