ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/106 дугаартай удирдамжийн дагуу Анагаах урлаг ХХК-ийн шүдний эмнэлгийн рентген аппаратад ажлын байрны цацрагийн-эрүүл ахуй дозиметрийн хэмжилт, цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч баталгаажууллаа.